Badania RTG/USG

Zakres wykonywanych badań RTG

Badania Rentgenowskie

wykaz-procedur-radiologicznych

USG
Badania mięśniowo szkieletowe USG wykonujemy w ramach wizyty konsultacyjnej jako uzupełnienie diagnostyki.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i środowisko
INFORMACJA ŚRODOWISKOWA